Kroužky

MRC Beruška nabízí každé pololetí vždy od září, respektive od února, blok kroužků pro děti již od 10 měsíců. Kroužky a kurzy jsou vedeny zkušenými lektory s adekvátním vzděláním a dlouholetými zkušenostmi v oblasti práce s dětmi. Rodiče mají na výběr z kroužků pro rodiče s dětmi nebo z kroužků pouze pro děti již bez rodičů. Kurzy probíhají v prostorech MRC, v malých skupinkách, které umožňují individuální přístup a zároveň příležitost pro děti interaktivně spolupracovat s lektorkou, s rodičem nebo i s jinými dětmi. Pro rodiče je zde také jedinečná možnost navázat kontakt s ostatními rodiči, sdílet své zkušenosti, případně si rozšířit znalosti o správním vývoji a poradit se s odborníky.

 

MALÝ BROUČEK I+II (od 10 měsíců do 3 let)

Cvičení pro nejmenší děti a jejich rodiče. Na lekci se střídají bloky volné hry a řízené činnosti pomocí jednoduchých a oblíbených dětských básniček a říkanek. Hlavní blok se zaměřuje na cvičení spojené s pohybem a říkankami, využíváme také cvičební pomůcky jako gymball, sofball, ale i netradiční náčiní jako třeba bedýnky. Závěr lekce je věnován rozvoji jemné motoriky. Program je zaměřený jednak na rozvoj komunikace mezi rodiči, dětmi a účastníky navzájem, ale také na rozvoj dalších dovedností dětí jako je koordinace v prostoru, řeč, sebeobsluha nebo výtvarné dovednosti. U dětí se pomocí různých metodických pomůcek rozvíjí jemná i hrubá motorika, děti se seznamují s různým nářadím, cvičí na míčích, zdolávají překážkové dráhy a zlepšují tak i svou kondici.

ADAPŤÁČEK (od 18 měsíců)

Dopolední program pro děti, které budou nastupovat do Dětské skupiny, případně do školky. Vhodné pro maminky, které chtějí své děti připravit na školkový režim a na dětský kolektiv. Děti mohou strávit jedno dopoledne ve skupince s ostatními dětmi, v režimu Dětské skupiny, kde je jim věnovaná speciální péče. Děti si zvykají na pobyt bez maminky, na aktivity, které jsou vhodné pro děti jejich věku. 

VELKÝ BROUČEK (1,5 roku až 3 roky)

Kroužek pro děti bez účasti rodičů. Pravidelné cvičení, hraní a vyrábění, zpívání a tanečky, určené  dětem od 1,5 roku. Vašim dětem se bude věnovat lektorka a vy si můžete v klidu nakoupit nebo odpočinout u kávičky:)

SPORŤÁČEK (2 – 6 LET)

Hra to je aktivita, zábava, učení, soutěž, relaxace, volnost, pohoda. Cílem kroužku je vést děti k pohybových aktivitám, rozvíjet, posilovat a protahovat jednotlivé svalové skupiny, spolupracovat a tolerovat. Při hodinách používáme tyto pomůcky: míče, padák, lavice, kroužky, lano a jiné cvičební či herní pomůcky.

VALÁŠEK (3 – 6 let)

Tento kroužek je zaměřen především na rozvoj tanečních, pohybových a rytmických schopností u dětí. Součástí každé hodiny je důkladné protažení celého těla. Děti se v kroužku naučí základní taneční kroky, jednoduché lidové tance a plno lidových písniček a říkanek. Vzhledem k tomu, že rodiče se těchto kroužků již neúčastní, děti se zde učí také samostatnosti, navazují pozitivní vztahy k dalším dětem a učí se spolupráci. Je to taková malá přípravka na oblíbený Vizovjánek.

JOGÍNEK (3 – 9 LET)

Kroužek, který pomůže dětem osvojit si správné držení těla, zlepšení soustředění a zlepšení paměti. Naučíme se s dětmi jak relaxovat a vytvoříme si celoživotní návyk pro duševní pohodu. Důležitou součástí je úcta k sobě i okolí. Základem kurzu jsou ásany = jógové pozice, speciálně upraveny tak, aby děti bavily a bez problému je zvládly.

STŘEDEČNÍ HERNA (pro děti od 0 let)

Pravidelné setkávání maminek s dětmi, děti budou mít k dispozici volnou herničku, ve které si pohrají, najdou si nové kamarády a maminky si mohou popovídat, vypít kávičku, sdílet své radosti i starosti, strávit čas v příjemném prostředí.

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLNÍ A ŠKOLNÍ DĚTI

Kroužek pro děti, ve kterém se děti hravou formou seznamují s angličtinou. Malé skupinky, zábavný lektor – první zkušenosti s cizím jazykem musí být pozitivní, děti si tak vytvoří pozitivní vztah k cizímu jazyku. Výuka probíhá přirozeným způsobem, pouze v angličtině. U menších dětí výuka probíhá formou her, písniček, básniček a pohybových aktivit. Výuka pro starší děti je již komplexnější, stále však zaměřena zejména na konverzaci.