kontakt

dětská skupina

vizovice

Dětská skupina Vizovice (DS Vizovice) je realizována v projektu s reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014213

Harmonogram

Harmonogram: 1.července 2019 až 30. června 2022

Fyzicky je DS Vizovice v provozu od července roku 2020.

DS Vizovice nabízí péči pro děti od 1 do 6 let v různých variantách podle požadavku rodičů. Děti mohou docházet celodenně 5xtýdně, případně některé dny v týdnu.

Cena měsíčního paušálu:

Docházka 1 den týdně: 1 300Kč/ měsíc

Docházka 2 dny týdně: 1 800Kč/ měsíc

Docházka 3 dny týdně: 2 100Kč/ měsíc

Docházka 4 dny týdně: 2 400Kč/ měsíc

Docházka 5 dnů týdně: 2 700Kč/ měsíc

Cena stravného

60,- oběd
25,- svačinka 1
25,- svačinka 2

Jakým způsobem je zajištěno stravování?
Stravování je zajištěno přímo v MRC Beruška, obědy jsou dováženy od externího dodavatele
Jaký program nabízí Dětská skupina?
Nabízíme kvalitní program postupně vytvářen na míru různorodé věkové skupiny dětí. Více naleznete v dokumentu Plán výchovy a péče.
Jaká je provozní doba Dětské skupiny?
Denně od 7.00 hodin do 15:30 hodin.
Denní program:

7:00 – 8:30 příchod dětí, ranní uvítání, básnička, volná herna

8:30 – 9:00 dopolední svačina, hygiena

9:00 – 11:15 dopolední výchovný blok dle dne, pobyt venku

11:15 – 11:30 hygiena

11:30 – 12:00 oběd

12:00 – 12:30 příprava na spánek, odchod dětí domů po dopoledním bloku

12:30 – 14:00 odpolední spánek/ odpočinek

14:00 – 14:30 odpolední svačina

14:30 – 15:30 odpolední výchovný blok (tanečky, cvičení, výtvarné tvoření…), volná herny, pobyt venku, odchod dětí domů

Co s sebou:

Ke stažení:

Plán výchovy a péče


Provozní řád

Přihláška do dětské skupiny