Dětská skupina Beruška


kontakt

Dětská skupina

BERUŠKA

Miniškolka je v MRC Beruška v provozu již od roku 2011. Od května 2016 je registrována u MPSV jako Dětská skupina Beruška. Rodiče si tak každý kalendářní rok mohou uplatnit slevu na dani za uhrazené školné do výše minimální mzdy. Provoz Dětské skupiny je schválen Krajskou hygienickou stanicí a vyhovuje všem předpisům. Projekt je vždy realizován v dvouletých blocích, vždy je potřeba zažádat o nový projekt, který na ten předcházející navazuje. V současné době je ve fyzické realizaci projekt DS Beruška, která navázala na Dětskou skupinu Beruška Vizovice a na Dětskou skupinu Beruška. V červenci 2020 jsme rovněž spustili provoz Dětské skupiny Vizovice, ktetá byla umístěna do prostor na Masarykově náměstí.

Co nabízíme

Rodiče mohou využít půldenní či celodenní hlídání dětí v malém kolektivu (do 12 dětí). Celodenní hlídání využívají zejména pracující rodiče dětí. Nabízíme rovněž adaptační program pro děti od 12 měsíců, které si teprve zvykají na dětský kolektiv a získávají první zkušenosti s odloučením od rodičů. Rodiče mohou přivést děti jen některé dopoledne, kterýkoliv den od pondělka do pátku. V adaptačním období je umožněno rodičům trávit adekvátní čas v miniškolce s dětmi, aby si snadněji zvykly na nové prostředí a seznámily se s pečujícími osobami.
Po dohodě lze stanovit individuální docházkový list (jen některé dny v týdnu, půldny, celé dny – viz ceník)

Cena měsíčního paušálu platný od 1.3.2024

Docházka 1 den týdně: Dopoledne  1 800Kč/ měsíc        Celý den 2 300/měsíc

Docházka 2 dny týdně: Dopoledne  2 300Kč/ měsíc        Celý den 2 800/ měsíc

Docházka 3 dny týdně: Dopoledne  2 800Kč/ měsíc        Celý den 3 300Kč/ měsíc

Docházka 4 dny týdně: Dopoledne  3 300Kč/ měsíc        Celý den 3 800Kč/ měsíc

Docházka 5 dnů týdně: Dopoledne  3 800Kč/ měsíc        Celý den 4 300Kč/měsíc

Udržovací poplatek za dítě v případě nepřítomnosti celý měsíc 1 500Kč/ měsíc

  • částka musí být uhrazena vždy do 15.dne v měsíci buď osobně v Berušce nebo na účet č. 242372130/0300, stravné se platí vždy zpětně zvlášť, v hotovosti. Tabulka s kódem k platbě je na nástěnce v MRC Beruška
  • docházku komunikujte prosím na telefonu 774 967 598 s paní Kovačíkovou

Cena stravného

65,- oběd
30,- svačinka 1
30,- svačinka 2

Jakým způsobem je zajištěno stravování?
Stravování je zajištěno přímo v MRC Beruška, obědy jsou dováženy od externího dodavatele
Jaký program nabízí Dětská skupina?
Nabízíme kvalitní program postupně vytvářen na míru různorodé věkové skupiny dětí. Více naleznete v dokumentu Plán výchovy a péče.
Jaká je provozní doba Dětské skupiny? Adresa provozovny:
Denně od 7.00 hodin do 15:30 hodin. Říčanská 335, Vizovice 763 12.
Ke stažení:

Plán výchovy a péče


Provozní řád

Přihláška do dětské skupiny