Speciálně pedagogická poradna a logopedie

logop

Nabízíme individuální poradenství vedené speciální pedagožkou s aprobací v oboru logopedie.

Na výběr máme dva programy:

LOGOPEDÍK

= poradenství v oblasti rozvoje jazykových a řečových schopností, které je zaměřené na:

  • stimulaci přirozeného řečového vývoje respektující vývojovou úroveň dítěte
  • podporu správné výslovnosti hlásek a souvislého vyjadřování využívající hravé a zábavné metody a postupy
  • rozvoj dílčích oblastí souvisejících s jazykovým a řečovým vývojem (sluchové a zrakové vnímání, paměť, pozornost, jemná motorika, grafomotorika, motorika mluvidel, jazykový cit, slovní zásoba atd.)

Sezení probíhá s jedním dítětem za přítomnosti rodiče. Frekvence návštěv je domlouvána individuálně. Jedno sezení stojí 200 Kč.

Pozn.: Nejedná se o logopedickou diagnostiku a terapii prováděnou klinickým logopedem.

MAXÍK

= ucelený stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, který je zaměřen na:

  • komplexní rozvoj psychomotorických dovedností dítěte důležitých pro úspěšný start ve škole
  • rozvoj koordinace těla, jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímaní, paměti, pozornosti, komunikačních dovedností, početní představivosti, prostorové orientace apod.

Program má celkem 15 lekcí, které probíhají s jedním dítětem a jeho rodičem. Každá lekce sestává ze tří úkolů. Pedagog během sezení úkoly dítěti i rodiči vysvětlí a společně si je vyzkouší. Doma pokračují v pravidelném trénování. Při dalším setkání úkoly zopakujeme a zadáme další lekci. Základem je sada tištěných materiálů, která je v ceně programu. Jedno sezení stojí 200 Kč.

Kontakt: Mgr. Jana Mikuláštíková, tel. 733369781