CENÍK NA ROK 2020

Kurzy cvičení dětí 60 Kč/ lekce
Angličtina a další školní předměty pro děti a teenagery 1 dítě v kurzu: 230Kč/ dítě

2 děti v kurzu: 180 Kč/ dítě

3 děti v kurzu: 130 Kč/ dítě

4 a více dětí v kurzu: 90 Kč/ dítě

Ceny jsou uvedené za 45 minut

Angličtina, němčina pro dospělé 4 a více studentů v kurzu: 100 Kč/ lekce
Individuální lekce – cizí jazyky 1 osoba v kurzu: 300 Kč
2 osoby v kurzu: 220 Kč/osoba
3 osoby v kurzu: 150 Kč/osoba4 a více osob v kurzu: 100 Kč/ osoba
Ceny jsou uvedeny za 60 minut
Kurzy pro těhotné/cvičení pro těhotné 1000 Kč/5 lekcí, 10 hodin
Logopedická konzultace/Maxík 200 Kč/ 1 lekce (30-40minut)

Informace o cenách za umístění dítěte do Dětské skupiny naleznete v sekci Dětská skupina.

Storno poplatky pro kroužky a jazykové kurzy

  • Účast ve většině kurzů je podmíněna uhrazením předplatného minimálně na jedno školní pololetí. Zájemci platící jednotlivé hodiny se mohou účastnit kurzu pouze tehdy, když v daný den bude volná kapacita. Pokud někdo bude chtít nastoupit do kurzu uprostřed předplatitelského období, zaplatí jen tolik hodin, kolik jich zbývá do konce tohoto období.
  • Nevybrané hodiny (absence) nejsou přenosné do následujícího předplatitelského období
  • Zaplacením předplatného nevzniká automaticky nárok na náhradu zameškaných hodin. Peníze za předplatné se nevracejí.
  • Nevybrané hodiny (absence) nejsou přenosné do následujícího předplatitelského období
  • V případě individuálních jazykových lekcí plátí následující: Pokud dojde ke zrušení výuky ze studentovy strany do 24 hodin před zahájením výuky, peníze se přesouvají.
  • Pokud dojde ke zrušení v době kratší než 24 hodin, peníze propadají a student nemá nárok na náhradu zameškané hodiny. Výjimkou jsou vážné zdravotní důvody.